Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Do pobrania

Procedury postępowania w czasie epidemii COVID-19 w Publicznym Przedszkolu w Brożcu -
aktualizacja 11 marca 2022 r.

PDFProcedury COVID aktualizacja.pdf
 

Rekrutacja

DOCXa1 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.docx
DOCXa2 Zasady przetwarzania danych osobowych.docx
PDFoświadczenie o dochodzie na osobę.pdf
PDFoświadczenie o obięciu rodziny opieką przez kuratora lub opiekę społeczną.pdf
PDFoświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf
PDFoświadczenie o zatrudnieniu.pdf
PDFoświadczenie rodziny wielodzietnej.pdf
PDFoświadczenie woli zapisu do przedszkola.pdf

 
..............................................................................................................................................

DOCXDeklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.docx

DOCX2. Zgoda, zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx

DOCX3. zgoda na odbiór dziecka.docx

DOCX4.Procedury postępowania w czasie epidemii COVID i w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej.docx

DOCX5.Procedury alergia pokarmowa.docx

Wersja XML